2000s

Början av 2000-talet har på ett konkret sätt påvisat säkerhetsbehovet i hela samhället

Centrala faktorer som påverkat detta är:

  • den internationella terrorismen; bl.a. terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001, i Madrid den 11 mars 2004, i London den 7. juni 2005
  • Irak-kriget
  • översvämningarna i Centraleuropa, samt andra allvarliga naturkatastrofer
  • utbredda elavbrott på olika håll i världen
  • SARS, fågelinfluensa, och andra snabbt spridande sjukdomar

Även i Finland har dessa nya säkerhetshot behandlats i ett flertal officiella rapporter och betänkanden. Dessa har resulterat i revideringar i beredskapsarrangemangen.